Så arbetar vi

Våra medarbetare är nyckeln till vår goda service. Begrepp som ansvar och respekt är grundläggande. Som företag är det viktigt för oss att ta ansvar både inom den egna organisationen och i vårt miljö- och samhällsengagemang.

Internt arbetar vi med att skapa och underhålla strukturer som ger medarbetarna möjlighet att känna eget ansvar och att vara delaktiga i verksamheten. En av våra strategier är att hålla kunskapen hos vår personal levande. Det gör vi för att säkra att våra kunder får bästa möjliga service och för att skapa en trygg grund och utvecklande miljö för våra medarbetare.

Externt arbetar vi genom att bidra där vi kan. En del i vårt arbete är att ständigt försöka bli mer resurseffektiva och att minska belastningen på miljön. Alla FLBs bilar har högsta miljöklassifikation och våra truckar är miljöklassade. Vi miljösorterar både för egen del och för våra kunder genom att bl a återvinna våra kunders emballage.