Logistik

Logistiklösningar
Våra medarbetare på Kundservice & Support är viktiga delar av vår service. Deras uppdrag är att skapa lösningar baserade på våra kunders behov och finna den bästa lösningen för alla parter. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som innebär att vi tar hand om all logistik, inkluderat t ex ansvar för lager, transporter, lastning och pappersarbete i vårt eget (eller kundens) lagerhållningssystem, likväl som traditionella transporter, lagerhållning och mervärdestjänster.   

Lager
Vi ordnar:

  • Lagring av olika slags gods
    • med systemstöd i vårt system med möjlighet att se saldo och transaktioner via vår webbsida.
    • i ert system som en del i en helhetslösning
  • Stuffning/strippning av container, transport av container
  • Förädlade tjänster t ex ompackningar, omarbeten, enklare monteringar, reparationer, kvalitetskontroller av gods e t c.
  • Drift av ert lager eller godsmottagning i era egna lokaler eller i våra
  • Tullager och tulladministration  

Mervärdestjänster
Vi har en bred erfarenhet av mervärdestjänster där vi erbjuder ett växande utbud såsom t ex kvalitetskontroller, monteringsarbeten, skrotning, packning och ompackning allt i syfte att addera värde och skapa ökad förtjänst för våra kunder.  

Transporter
Transporter är en viktig del av de logistiklösningar vi erbjuder i regionen kring Gävle, men vi ordnar också nationella, och vid efterfrågan, internationella transporter.  

Kontakta Kundservice & Support för mer information om vår verksamhet.