Lager & Logistik

Vi arbetar utifrån ditt företagsbehov och vårt mål är att fungera som en positiv och utvecklande länk i er verksamhet. Detta betyder att vi skall skapa kostnads och miljöeffektiva lösningar baserade på kundens behov. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som innebär att vi tar hand om hela eller delar av ditt företags logistik. 

En logistiklösning kan innehålla t.ex.

  • Tredjepartslogistik
  • Fjärdepartslogistik
  • Crossdock (omlastning)
  • Lagring av olika slags gods
  • Stuffning (lastning) och Strippning (lossning) av container.
  • Transporter & Spedition
  • Containertransporter
  • Tullager & Tulladministration
  • Drift av lager eller godsmottagning/utlastning i egna lokaler eller på plats hos kund.
  • Förädlade tjänster som ompackning, montering, reparationer, kvalitetskontroller, märkning etc.

För mer information kontakta vår Kundservice på kundservice@flb.se

Tullager

Vi har de tillstånd och rutiner som krävs av Tullverket för att upprätthålla tullager och den tulladministration som krävs för detta.

Ett tullager är en plats som Tullverket har godkänt där du kan lagra varor som är hänförda till Tullagerförfarandet. Om du inte skall använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Detta innebär att du betalar tull och skatt först när du avslutar Tullagerförfarandet och anmäler varan till Import. Om varan åter skall exporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

För mer information kontakta vår Kundservice på kundservice@flb.se

Transport & Spedition

Transporter och Spedition är en viktig del av de logistiklösningar vi erbjuder. 

Vi ordnar lokala, nationella och internationella transporter.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ordna kombinationer av alla former av transporter såsom väg, flyg, tåg och sjö.

För mer information kontakta vår Kundservice på kundservice@flb.se

Vad är vad inom logistik

Buffertlager - Buffer Stock
Lager för att ta upp osäkerhet i efterfrågan eller för att utjämna flödet i en produktionsprocess.

Crossdocking - Cross Docking
Överföring av (pall) gods från en trailer till en annan på en terminal. Omlastning, ev omsortering för omedelbar vidaretransport till t ex butik. Ingen mellanlagring.

FIFO - First In First Out
Först in först ut - prioriteringsregel för hur gods som lagras levereras ut.

Godsterminal - Terminal
Plats för omlastning och sortering av gods. Ofta en knutpunkt i ett transportflöde där man sammanför eller delar upp gods för vidare transport till slutdestinationen.

Konsignationslager - Consignment Stock
Ett lager där leverantören förvarar sitt gods och godset är i dess ägo till dess kunder, återförsäljare eller agenter vill ta ut det.

Lager - Inventory
Förvaring av varor/gods som ska användas i framtiden för försörjning av produktion eller för distribution och förbrukning.

Lagerhotell
Ingår i lösningar med tredjepartslogistik där en tredje part åtar sig att driva ett lager åt ett företag.

Logistik - Logistics
Planering, organisering och kontroll av aktiviteter som ser till att rätt material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet samt till rätt kostnad.

Tredjepartslogistik

Benämns också tredjepartslogistik (Third Party Logistics, TPL eller 3PL). En tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder. Både små och stora företag lägger ut sin logistik för att uppnå flexibilitet, kostnadseffektivitet och större fokus på sin kärnverksamhet.Vanliga tjänster är lager inklusive plock och pack, transporter, IT-stöd för logistik samt tullfrågor. Men det kan också omfatta kundtjänst, fakturering/reskontra och kanske till och med ekonomifunktioner som bokföring och lönehantering.

Fjärdepartslogistik
När en fjärdepart går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja för att på så sätt skapa maximal effektivitet.

Lean production
En av grunderna inom lean production är att bara ägna sig åt det som skapar ett värde för slutkunden. Ett grundläggande steg är att eliminera slöseri genom att exempelvis optimera partistorleken så att man inte producerar mer än vad som är anpassat till kundens ordern. 

Supply Chain Management
Styrning av en hel försörjningskedja. I många fall kan det vara svårt att ha kontroll över en hel försörjningskedja, eftersom det enskilda företaget (eller koncernen) ibland inte får tillräckligt med information kring tillverkningen och logistiken. Huruvida det är det största företaget, ursprungsleverantören, eller det sista ledet innan kunden som ska ansvara för att någon eller något företag skall ansvara för Supply Chain Management i hela eller delar av försörjningskedjan är i många fall svårt att avgöra.